Rozwiązania - Projektowanie systemów dokumentowych


Praca konsultantów Cellpol wspomagana jest przez profesjonalne narzędzia analityczne wykorzystywane przez organizacje wiodące na rynku doradztwa. Należy do nich oprogramowanie PageTelligence, narzędzie stworzone przez firmę Sales and Marketing Solutions International.

Systematyzując dane uzyskane w trakcie audytu umożliwia ono ocenę wydajności procesu przepływu dokumentów, komunikacji między grupami roboczymi, a także wykorzystywanych u klienta urządzeń. Konsultant ma możliwość dokonania szczegółowej inwentaryzacji oraz analizy wartości i kosztów obsługi sprzętu w różnorodnych kategoriach.

Dzięki np. porównaniu zestawienia wysokości nakładów wykonywanych przez poszczególne typy urządzeń z zestawieniem kosztów ich obsługi, może precyzyjnie określić, które z zadań firma powinna wykonywać samodzielnie, a których zlecanie byłoby bardziej opłacalne. Bardzo przydatna jest także analiza kosztów przypadających na poszczególne typy urządzeń. Dzięki niej można określić co pochłania najwięcej środków: obsługa księgowa, leasing / amortyzacja, materiały eksploatacyjne czy obsługa serwisowa. Zależnie od otrzymanych wyników konsultant jest w stanie zaproponować rozwiązanie najlepsze w danym momencie dla firmy.

Oprogramowanie wspomaga wszystkie etapy analizy na drodze do stworzenia dokumentu końcowego, będącego efektem pracy konsultanta z danym przedsiębiorstwem. Dane formatowane są w postaci tekstowej i graficznej, w znacznym stopniu ułatwiając radzie nadzorczej omówienie dokumentu. 
Klient decydując się na wdrożenie ma pełną kontrolę nad jego procesem. Raport wieńczy bowiem proponowany harmonogram wdrażania, w którym precyzyjnie określone są kolejne jego etapy.