O naszej firmie

Cellpol jest wiodącą firmą w branży inwestycji w infrastrukturę dokumentową na terenie Wielkopolski już od 20 lat. Postrzegani jesteśmy jako kompetentny dostawca kompletnych rozwiązań obiegu dokumentów, począwszy od analizy środowiska dokumentowego klienta, poprzez opracowanie projektu zmian, ograniczenie kosztów wytworzenia dokumentów, ich wdrożenie, a skończywszy na sprawowaniu opieki nad w/w systemem oraz kontrolą jego rozwoju. Wdrażanie opisanego systemu opieramy na urządzeniach koncernu Ricoh.

Pracownicy naszej firmy biorą czynny udział w licznych szkoleniach, sympozjach i konferencjach mając możliwość śledzenia najnowszych trendów na rynku automatyki biurowej oraz w zakresie wprowadzania inwestycji w infrastrukturę dokumentową. Wizerunek naszej firmy tworzy zespół energicznych i inteligentnych ludzi, którzy z łatwością opanowują nowe systemy oraz profesjonalnie je wdrażają. Wiele instytucji, które korzystają z usług naszej firmy znacznie usprawniło pracę oraz zredukowało koszty związane z drukiem dokumentów.

Firma Cellpol przystąpiła do międzynarodowego systemu jakościowego określonego przez Quality Solutions Partner Programme, którego zakres obejmuje projektowanie i świadczenie usług obejmujących przetwarzanie i obieg dokumentów i danych oraz doradztwo techniczne, dostawę, serwis urządzeń i produktów.
Grupa Ricoh to czołowy dostawca rozwiązań globalnych, który posiada głębokie tradycje w zakresie skoncentrowanej na klientach doskonałości technicznej. Jako Grupa, równie mocno angażujemy się w to, aby być odpowiedzialnym obywatelem biznesowym.Firmę założono w 1936 roku w Tokio, w Japonii. Kierując się chęcią dostarczania produktów drukujących opartych na ciągłych innowacjach osiągnęliśmy pozycję wiodącego dostawcy rozwiązań i usług, wspierając je szerokim wachlarzem specjalistycznych usług konsultingowych i outsourcingowych. Obecnie nasza sieć globalna zapewnia pełen zakres usług outsourcingowych, zarządzania drukiem oraz druku produkcyjnego, umożliwiając klientom realizowanie ich planów biznesowych.


Ochrona środowiska naturalnego

Cellpol w trosce o środowisko naturalne oraz swoich klientów ściśle przestrzega norm dotyczących ochrony środowiska kładąc w swojej działalności nacisk na rozwiązania proekologiczne. Propagując idee proekologiczne gwarantujemy swoim Klientom przejęcie obowiązków w zakresie zapewnienia recyklingu części odpadów powstałych z produktów wprowadzonych na rynek. Pozwala to odciążyć naszych klientów z powyższego obowiązku oraz zaoszczędzić znaczne środki finansowe związane z jego realizacją. Firma nasza dystrybuuje produkty i rozwiązania Ricoh, które spełniają międzynarodowe normy ekologiczne, do których należą przede wszystkim:
Ricoh podjął problem straty energii w biurze i rozwinął energooszczędne technologie. Wszystkie urządzenia Ricoh posiadają międzynarodowy znak Energy Star, który świadczy o tym, że urządzenia pozostające w stanie spoczynku zużywają minimalną ilość energii poniżej przyjętego standardu. 
Duża ilość energii jest marnotrawiona przez pozostawione na noc lub na weekend włączone urządzenia biurowe. Prosty zabieg polegający na wyłączeniu urządzenia zaoszczędziłby jej wiele. Jest to efekt korzystny nie tylko dla środowiska naturalnego ale również dla budżetu firmy. Z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy wytwarzaniem energii elektrycznej i zatruciem środowiska naturalnego szkodliwymi związkami chemicznymi, została powołana Agencja Ochrony Środowiska (EPA). Ustanowiła ona standard Energy Star, który powinny spełniać urządzenia biurowe: komputery, monitory, drukarki, faksy i kopiarki.
Większości urządzeń Ricoh zostało oficjalnie przyznane prestiżowe proekologiczne oznaczenie Nordic Swan przyznawane przez pierwszy na świecie międzynarodowy system ochrony środowiska naturalnego obejmujący Szwecję, Finlandię, Islandię i Danię. System został powołany w celu ułatwienia Klientom wyboru produktu, który spełnia wysokie standardy ekologii i jakości. Dzięki niemu firmy są inspirowane do rozwoju produktów godnych uwagi pod względem higieny pracy oraz ochrony środowiska. Skandynawska organizacja jest bezstronna, niezależna i gwarantuje bezpieczny standard ochrony środowiska naturalnego. Tylko produkty spełniające surowe wymagania, bazujące na obiektywnych ocenach, są dopuszczone do noszenia znaku Nordic Swan.
Wszystkie urządzenia Ricoh zostały oznaczone proekologicznym godłem Blue Angel. Idea znaku powstała w Republice Federalnej Niemiec w 1977 roku. Blue Angel wkrótce zyskał ogromne znaczenie w całej Europie. Znak jest przyznawany urządzeniom, które w porównaniu z innymi produktami służącymi do tego samego celu, wyróżniają się szczególną dbałością o ochronę środowiska naturalnego. 
Blue Angel jest oparty na metodzie EIA (Environmental Impact Assessments) biorącej pod uwagę pełny okres życia produktu i jest obecnie jednym z najlepszych systemów ekologicznych.

Zapraszamy do współpracy